O’Keefe, John; neuroscientist, London, October 2015.

O'Keefe, John; FRS, 2015-10, 3 neg.08.ed.     O'Keefe, John; FRS, 2015-10,1 neg.11.ed2.     O'Keefe, John; FRS, 2015-10, 4 neg.05.ed.